Pranik Şifa Eğitimi

Şifa Şifa Şifa...

Yeni Çağda herkesin ağzından düşürmediği bir  kelime: Şifa
Bir sürü şifa teknikleri ile şaşıran bizler.

Ama bu sefer sizlere çok farklı ve etkili bir şifa ekolünü sunuyorum. Çünkü bireysel şifa seanslarında çevirileri yapma fırsatım oldu.

İnsanlarda gördüğüm reaksiyon ve somut sonuçlar yüzünden paylaşmak ihtiyacı hissettim.

PRANİK ŞİFA

Pranik Tedavi basit olduğu kadar güçlü ve etkili bir enerji şifa metodudur. Temel prensibi bedenin “kendini yenileyebilme özelliğine sahip, yaşayan bir varlık olduğuna dayanıyor. İkinci temel prensip de enerjinin bir kişiden diğerine aktarılabilinmesidir. Hayat enerjisini veya gerekli enerjiyi hasta olan bölgede çoğaltıldığında iyileşme süreci de hızlandırılabilir.

Pranik sanskritçe’den prana “hayat enerjisi’ sözcüğünden geliyor. Prana bütün yaşam için gerekli ve bedenin kendini yenilemesi ve düzgün çalişması için kullandiği enerjidir. Bu enerjiye Çin’de chi, Japonya’da Ki, Yunanca pneuma ve israel dilinde de ruah, yani hayat nefesi denir. Bu enerji havadan: hava prana; veya yerden: yer prana; olarak alınabiliniyor. Prana (enerji) aynı zamanda güneş, su, ağaçlar ve yemeklerden de gelir.

Pranik Tedavi bedeni saran ve fiziksel bedene girip çıkan enerjinin varlığını kabulleniyor. “hasta enerji” vucudu hasta eden negatif bir enerjidir. Fiziksel vucutta belli olmadan önce, hasta enerji, enerji bedeninde belli olur. Pranik Tedavi yapanların algıladığı; enerji bedenini etkileyen ne varsa fiziksel bedeni de etkiler; tersi de geçerlidir.
Genel olarak çoğu hastalıklar şıkışmış veya eksik enerjiyle bağlantılıdır. Pranik Tedavi bedenin kendini tedavi edebilmesi için kullanılan enerji sisteminin normalleştirilmesine yardımcı olur.

Enerji bedeni: insan aurası veya bioplasmik beden olarak bilinir. Gözle görünmeyen aura ruhi yeteneğe sahip kişilerce hissedilebilir veya üçüncü gözle görülebilir. Auranın nefes alma mekanizması olan, devamlı hareket halindeki enerjı merkezleri ‘çakralar’ vardır. Bu çakralar tepeden kuyruk sokumuna kadar belkemiği boyunca düzenlenmiştirler. Prana ‘hayat enerjisi’ vücuda bu çakralardan girer. Çakralar bu enerjiyi derleyip ilgili organlara dağıtır.

Yeni pranik şifa sistemini kuran en büyük üstat Choa(çoa) Kok Sui’ye göre : ‘Pranik Tedavi; kolay öğrenilip kolay uygulanan çok etkili bir metoddur’. 20 senelik bir araştırma sonucunda, bu tedavi şekli yazdığı kitaplarında açıkca belirtilmiştir:

Pranik Tedavi, aura ve çakralarda meydana gelen enerji bozukluğunu ve kesin bir problemi bulmayı öğreten kesin bir metoddur. Çoğu durumlarda, hastalıklar ya enerji sıkışıklığna veya enerji eksikliğine bağlıdır. Enerji vücudunda tıkanıklık enerji sıkışıklığına sebeb olursa, buralar temizlenir; enerji eksikliği olan bölgelere enerji verilir. Tedavi genelikle hastalıklı olan bölgenin kirli enerjisini temizleyip aura ve çakralara prana enerji vererek düzenleme yapmaktır. Aura ve çakralar normale gelince iyileşme hızla gerçekleşir.

Hale hazırda 30’dan fazla ülkede 5 kıtada çeşitli meslekten gelen kişiler tarafından uygulanmaktadır. Geleneksel tedavi sistemiyle beraber kullanılıp hayran verici sonuçlar elde edilmiştir. Pranik Tedavinin hızlı ve çok etkili olan neticeleri gösteren, devamlı artan bir tecrübe kitlesi görülmektedir.

Bel ağrısından yüksek tansiyona, alkol alışkanlığından fobiler dahil birçok hastalık bu temassız ilaçsız ve ağrı vermeyen pranik tedaviden fayda görmüştür. Çoğu hastalıklar bir veya iki seansda tamamiyle iyileşmiştir.
En büyük üstat Choa Kok Sui’ nin amacı Pranik Tedavinin şefkat merhamet yöntemi olarak kullanılması ve ıstırap çekenlere şifa verilmesidir.

Muhasebecinin ağrıları geçti…

“Uzun saatler çalışan ve çok yolculuk yapan bir muhasebeciyim. İşimin stresi devamlı, özellikle geceleri uykumda dişlerimi sıkmama sebep oluyor. Bu durum tıbben TMJ olarak biliniyor. Yüzümdeki ağrılar için ameliyat olmam ve güçlü ağrıkesiciler kullanmam tavsiye edildi. Bir Pranik Şifa tanıtım dersine gittim ve şifa gösterimi için gönüllü oldum. Sonuçlara inanamadım. 5 dakika içinde ağrı kayboldu. Tedaviden 6 gün sonra sonuç hala geçerli. Kıbrıs’ta yapılacak bir sonraki Pranik Şifa kursuna kesinlikle katılıyorum.” A.A, Kıbrıs’ta Muhasebeci

Pranik Şifa, bedeninizin kendini iyileştirme yeteneğini hızlandırmak için doğal kanunları kullanan, basit ve güvenli, dokunma içermeyen bir şifa metodudur. Enerji şifasındaki bu büyük atılım, fiziksel, duygusal ve psikolojik problemler için kullanılmaktadır.

Pranik Şifa diğer şifa yöntemlerinden nasıl ayrılır?
Diğer şifa yöntemlerinin aksine, Pranik Şifa’da şifacıya, herhangi bir tedavi uygulamadan önce, enerji bedenini ve enerji merkezlerini tamamen taramak veya hissetmek öğretilir. Temel dengesizlikler bulununca, bu “hastalıklı enerji”nin kapsamlı şekilde uzaklaştırılması gerçekleşir. Bu, bedenin doğuştan gelen kendini iyileştirme yeteneğini arttırır ve ayrıca şifacıya bulaşmasını veya şifacının tükenmesini engeller.

Pranik Şifa’nın kurucusu kimdir?
Çinli-Filipinli bir beyefendi olan Büyük Üstad Choa Kok Sui, Pranik Şifa’da en önde gelen otoritedir; kendini yetiştirmiş bir işadamı, kimya mühendisi, uluslararası bir yazar ve konuşmacıdır. İlk gençlik yıllarında şifaya ilgi duymaya başladı ve tıp hizmetlerinin sınırlı olduğu ülkelerdeki fiziksel ve duygusal acıları dindirecek bir şifa sistemi oluşturmaya esinlendi. Bilimsel yaklaşımı, kapsamlı çalışmaları ve araştırmaları, onu bir çocuğun bile anlayacağı kadar basit, pratik bir şifa sistemi keşfetmeye ve geliştirmeye götürdü. Başarılar ve şaşırtıcı sonuçlar, Pranik Şifa’yı hızla dünya genelinde fenomene dönüştürdü. 20 yıldan kısa bir sürede 80’den fazla ülkede Pranik Şifa merkezleri veya grupları etkin olmuştur ve satış rekorları kıran kitabı “Pranik Şifa ile Mucizeler” 29’dan fazla dile çevrilmiştir.

Pranik Şifa’nın temel prensipleri nelerdir?
Pranik Şifa’da ilk prensip bedenin “kendini onarabilir” olduğudur, yani her zaman kendini iyileştirmeye çalışır. Bir kesik ya da üşütmede ilaç kullanın veya kullanmayın, beden kendini genellikle birkaç gün ila bir haftada iyileştirir. Buna dayanarak, öyleyse beden neden hasta olur ve kendini tamamen iyileştirmez?

Cevap herkesin bedenini saran enerji bedeninde (aura) yatar. Bu görünmeyen beden, fiziksel bedenle birbirine bağlantılıdır; aslında fiziksel bedenimizin şekli ve sağlığı için bir kalıp gibi görev yapar.

Fiziksel bedeninizi ne etkilerse, enerji bedenine kendini yansıtır ve tam tersi de geçerlidir. Pranik Şifacıların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullandıkları, bu ikisi arasındaki bağlantıdır.

İkinci prensip, Yaşam Kuvveti veya prana kavramıdır. Yaşamın var olması için bedenin yaşam enerjisine, chi veya prana’ya sahip olması gerekir. Şifa süreci, etkilenen bölge(ler)deki ve bütün bedendeki yaşam kuvvetini arttırarak hızlandırılabilir.

Bedeniniz her zaman besinleri alıp hazmedip dağıtıyor ve sonra atıkları çıkartıyor. Örnek olarak, bedeniniz temiz hava veya oksijen çekerek kendini enerjilendirir. Enerji bedeniniz de her zaman aynı şeyi yapar. Organlarınızda ve hücrelerinizde yaşamı sürdürmek için aslında havadan, topraktan ve güneşten enerji çeker. Her ne zaman bu işlem engellenirse veya aksatılırsa, bedenin kendini iyileştirme yeteneği yavaşlar ve hastalık ortaya çıkmaya başlar.

Bölge tıkanmışsa (Şekil 1-a) temiz enerji içeri giremez ve bu iyileşmeyi engeller. Diğer taraftan bölge tükenmişse (Şekil 1-b) kendini iyileştirmek için yeterli enerjisi olmaz.

Enerjideki dengesizliğin sebebi ne olursa olsun, Pranik Şifa bedenin doğal olarak yaptığını arttırmayı ve enerjisini dengeli ve sağlıklı bir duruma geri getirmeyi hedefler.
(2)

1. Temizleme Tekniği (Şekil 2)

Pranik Şifacı enerji bedeninden kullanılmış, hastalıklı veya tıkanmış enerjiyi uzaklaştırırken, etkilenmiş bölgeye “Temizleme Tekniği” uygulanır. Bu, bedenin kendini iyileştirmesine imkan vermek için sistematik olarak yapılır. Genellikle basit rahatsızlıklarda ilk seansta tek başına temizleme, durumu %50 veya daha fazla düzeltecektir.

Şekilde gösterildiği gibi şifacı, boğazdan hastalıklı enerjiyi uzaklaştırıyor ve su ve tuzla dolu olan bir atık birimine atıyor.

2. Enerjilendirme Tekniği (Şekil 3)
Enerjilendirmede Pranik Şifacı temiz enerjiyi çeker ve etkilenmiş bölge veya bölgelere yönlendirir. Bu adım, bedene kendini iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu enerji yakıtı desteğini verir.

Pranik Şifa bedenin iyileşmesine başka ne şekilde yardım eder?
Pranik Şifa ayrıca özel olarak enerji merkezlerinin (çakralar) sağlığına ve durumuna odaklanır. Bu enerji merkezleri organları ve bezleri yaşam enerjisiyle veya pranayla beslemekle görevli küçük güç istasyonları gibi davranırlar.

Bu enerji merkezlerinden herhangi birinde işlev bozukluğu olursa, bağlı organ(lar) veya bez(ler) de etkilenir. Bundan dolayı, devam eden sağlık ve hızlı iyileşmenin anahtarı, enerji merkezlerinin enerjiyi ne kadar iyi çekip dağıttığına bağlıdır.

Pranik Şifa’da 11 ana enerji merkezi vardır. Enerji anatomisinin kusursuz kullanımı, Pranik Şifacının rahatsızlığın sebebini daha belirgin şekilde tedavi etmesine olanak verir ve bu da daha hızlı ve daha uzun süren sonuçlar üretir. Pranik Şifa bu enerji merkezlerinin dengelenmesini hedefler ve bu oldukça ve sağlandıkça, beden tamamen iyileşecektir ve sağlıklı kalacaktır.

Bir Pranik Şifacı dengesizlikleri, tükenmeleri ve tıkanmaları nasıl saptar?
Pranik Şifacılar, enerji merkezlerini ve enerji bedeninin durumunu hissetmek için “tarama” adı verilen bir teknik kullanırlar. Tarama yoluyla şifacı enerji bedenini hızla teşhis edebilir.

Hastalığın sebeplerini ve şifaya ihtiyacı olan bölgeleri bulmanın hızlı bir yolunu sunduğu için bu adım çok önemlidir. Bazı durumlarda ağrı omuzda olabilir, ama sebep boğaz enerji merkezinin düzgün çalışmaması olabilir. Tarama, bir “enerji MR” (Manyetik Titreşim Görüntüleme) kullanmak gibidir.

Hassaslaştırma egzersizleri ile ellerdeki küçük çakralar veya enerji merkezleri (Şekil 4) enerji bedenine oldukça duyarlı hale gelir ve enerjiyi hissetme yeteneğini kolaylaştırır.

Fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce dengesizlikler bulunabileceğinden, tarama hastalıkları önlemede de yardımcı olabilir. Fiziksel bedende ortaya çıkmadan önce Pranik Şifa uygulanabilir. Bu sağlığı muhafaza etmenin anahtarlarından biridir.

Pranik Şifa hastalık ve sağlığı koruma dışındaki durumlar için kullanılır mı?
Evet! Pranik Şifa tekniklerinin pratik kullanımı, fiziksel şifanın çok ötesine gider. Örneğin, bazı Pranik Şifacılar en yüksek getiri için yatırım yapmadan önce belirli bir kurumun bolluk enerjisini tararlar.

Diğerleri ilişkilerindeki gerilim veya olumsuz duyguları uzaklaştırmak için temizleme tekniğini uygularlar, böylece ilişkilerinin niteliğini geliştirirler. Birçoğu kendi hayatlarını, çocuklarının ve sevdiklerinin hayatlarını finansal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirdiler. Bu, bir kişinin hayatının her yönünü iyileştirmede enerjinin bilimini kullanması için Büyük Üstad Choa Kok Sui tarafından geliştirilen bilimsel ve pragmatik yaklaşımı yansıtır.

Pranik Şifa sisteminin basitliği, belirgin etkililiğine katkıda bulunur. Bu son derece basit gelse de, sonuçlar kendi adlarına konuşuyor:

Anne kızının açık yarasını iyileştiriyor…
“Kızım kırık bir camla parmağını kesti, kötü bir yaraydı. Hemen temizleme tekniğini uyguladım. Birkaç saniye sonra acısı geçti ve kanama durdu. Sonra nazikçe enerjilendirme tekniğini uyguladım ve artık hiç acısı yoktu.” Hilary Christofides, Yatırım Bankası Büro Müdürü.

Eşinin zorlanmış sırtına yardım etti…
“Eşim sürat teknesini çalıştırmaktan ciddi sırt ağrılarıyla geri geldi. Düzgün şekilde dik duramıyordu bile. Ona biraz Pranik Şifa vermeyi önerdim. Kocam bu tür inançlara tamamen kapalı olmasından dolayı kendisiyle gurur duyardı ve bu yüzden alaycıydı. Buna rağmen kabul etti. Yarım saat sonra, sadece sırtına değil, bütün bedenine derinlemesine şifadan sonra, kesinlikle hiçbir değişiklik olmadığını ve hala acıdığını alaycı bir şekilde belirtti. Ona Pranik Şifanın aura üzerinde çalıştığını ve fiziksel bedenin enerjiyi çekmesinin biraz zaman alacağını ve şifanın sonrasında 48 saate kadar devam edeceğini anlattım. Yarım saatliğine uzanmayı tercih etti. Uyandığında gözleri şaşkınlıktan kocaman olmuştu. “Gitti. Ağrı tamamen gitti. Ne yaptın? Bu kesinlikle olağanüstü. Bu Pranik Şifa’da gerçekten birşeyler var!” dedi.” Gilly McKay, Fen Shui Danışmanı, Geomancer.

İki günlük bir haftasonu eğitiminde, enerji şifasının herhangi bir türünü daha önce hiç uygulamamış öğrenciler, kendilerini başkalarına ve kendilerine kolaylıkla ve özgüvenle şifa verme yeteneğiyle donatılmış buluyorlar!

Bu sonuçlar çok yaygın ve tekrarlamak kolay. Günlük hayatlarında Pranik Şifa uygulamalarından faydalanmış dünya genelindeki milyonlarca kişiye katılabilirsiniz.

PRANİK ŞİFA EĞİTİMLERİ

ANTALYA - 13-14 Haziran 2009
İSTANBUL - 20-21 Haziran 2009

ANKARA - 27-28 Haziran 2009

Kayıt için 312 236 42 51 - 506 276 21 88 - 532 559 74 14 - 216 467 11 88


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !